EBITDA là gì? Những ý nghĩa của EBITDA – Nghialagi.orgEBITDA là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization; dịch ra tiếng Việt có nghĩa là thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao. EBITDA là một biện pháp kế toán đánh giá hiệu suất hoạt động của một doanh nghiệp, dựa vào tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp đó, được tính bằng thu nhập trừ đi các chi phí, nhưng chưa trừ tiền lãi, thuế và khấu hao.

Ví dụ: Một công ty bán lẻ tạo ra được doanh thu 100 triệu USD và phát sinh 40 triệu USD chi phí sản xuất và 20 triệu USD chi phí hoạt động. Chi phí khấu hao là 10 triệu USD, mang lại lợi nhuận hoạt động 30 triệu USD. Chi phí lãi vay là 5 triệu USD. Thì thu nhập trước thuế là 25 triệu USD. Thuế suất 20% thì thu nhập ròng là 20 triệu USD.

@nghialagiorg #nghialagiorg #nghialagi

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 999 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0783982495
Website:
Google site:
About me:
Twitter:
Flickr:
Pinterest:
Flipboard:
Email: nghialagiorg@gmail.com

Nguồn: https://hargabaru.net/

Xem thêm bài viết khác: https://hargabaru.net/tong-hop/

Leave a comment