EBIT là gì? Những ý nghĩa của EBIT – Nghialagi.orgEBIT là gì? Những ý nghĩa của EBIT
EBIT là gì? EBIT là viết tắt của từ Earnings Before Interest and Taxes tức là lợi nhuận trước lãi vay và thuế, nó được thể hiện bằng lợi nhuận kiếm được từ hoạt động kinh doanh.

EBIT là tất cả các khoản lợi nhuận trước khi tính vào các khoản tiền lãi và thuế thu nhập. EBIT là một chỉ số về lợi nhuận của công ty.

Chia EBIT theo doanh thu bán hàng dẫn đến tỷ lệ ký quỹ hoạt động, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (tức là 15% lợi nhuận hoạt động). Biên độ có thể được so sánh với tỷ suất lợi nhuận hoạt động trong quá khứ của công ty, tỷ suất lợi nhuận ròng và tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại của công ty hoặc tỷ suất lợi nhuận của các công ty khác trong cùng ngành.

@nghialagiorg #nghialagiorg #nghialagi

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 999 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0783982495
Website:
Google site:
About me:
Twitter:
Flickr:
Pinterest:
Flipboard:
Email: nghialagiorg@gmail.com

Nguồn: https://hargabaru.net/

Xem thêm bài viết khác: https://hargabaru.net/tong-hop/

Leave a comment