146. Thu hẹp chênh lệch dòng tiền tự do không vốn vay – dòng tiền ròng | Khóa học phần mềm ExcelKhóa học Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao của Saga.vn đã quay trở lại với clip thứ 146 với chủ đề Thu hẹp chênh lệch giữa dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay và dòng tiền ròng.

Dưới đây là Transcript:

“Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Excel Ứng dụng của Saga.vn

Mô hình ba báo cáo của chúng ta gần như đã sẵn sàng.
Trong bài học này, chúng ta sẽ thu hẹp chênh lệch giữa dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay và dòng tiền ròng.
Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay là một chỉ số lý thuyết mà chúng ta đã tính toán để có được dòng tiền của công ty nếu công ty ấy hoàn toàn không có nợ. Chúng ta sẽ sử dụng chỉ số này để tính ra định giá công ty, hoàn toàn độc lập với cấu trúc vốn. Đây chính là giá trị doanh nghiệp

Tuy nhiên, để cân bằng bảng cân đối kế toán, chúng ta cần có dòng tiền thực tế đi vào hoặc đi ra trong một khoảng thời gian nhất định. Dòng tiền mặt đi vào hoặc đi ra này còn được gọi là dòng tiền ròng. Đây là lý do tại sao tôi sẽ cần xem xét một số mục liên quan đến cấu trúc vốn của công ty: nợ và vốn chủ sở hữu của công ty

Đầu tiên tất nhiên là chi phí lãi vay.Tôi chỉ cần liên kết với bảng tài chính. Và chúng ta sẽ paste sang bên phải. Chúng ta đã tính chi phí lãi vay từ trước.
Khoản mục tiếp theo là những thay đổi về nợ phải trả tài chính. Nếu công ty vay vốn hoặc hoàn trả một phần các khoản vay hiện có, nó sẽ hiển thị ở đây. Để tính chênh lệch các khoản nợ tài chính, chúng ta chỉ cần lấy các khoản nợ trong kỳ hiện tại trừ đi các khoản nợ phải trả trong giai đoạn trước.
Tổng các khoản chênh lệch của các khoản nợ tài chính trong nửa đầu và nửa sau của năm 2018 cho chúng ta tính được khoản nợ tài chính của cả năm 2018.
Chúng ta sẽ xét tiếp tới chênh lệch vốn chủ sở hữu. Nếu như có các khoản thanh toán cổ tức, chúng ta sẽ phải xem xét chúng ở đây. Tuy nhiên trong trường hợp này, chúng ta đã giả định rằng sẽ không có khoản thanh toán cổ tức nào.
Vốn cổ đông được tính bằng cách lấy vốn cổ phần đầu kì (+/-) thu nhập ròng cho năm đó (+/-) các thay đổi vốn chủ sở hữu khác ví dụ như thanh toán cổ tức hoặc tăng vốn. Do đó, để tính toán dòng vốn chủ sở hữu, chúng ta phải xem xét sự khác biệt giữa giá trị vốn chủ sở hữu cuối kì và đầu kì trong bảng cân đối kế toán và trừ đi thu nhập ròng của giai đoạn tương ứng. Một lần nữa, chúng ta cần cẩn thận vì cột trống trong bảng cân đối sẽ gây lỗi, nên chúng ta sẽ lặp lại phép tính một cách thủ công trước khi dán công thức sang phải.

Để tính toán sự chênh lệch giữa thuế và thuế đầu kì, chúng ta sẽ phải sử dụng bảng Kết quả kinh doanh và lựa chọn khoản thuế thực nộp và trừ đi khoản thuế hoạt động giả định ở bảng lưu chuyển tiền tệ. Việc này sẽ xóa đi sự chênh lệch do chúng ta tính toán thuế kèm với EBIT.
Cuối cùng, trong trường hợp này, chúng ta sẽ thêm lợi ích của cổ đông thiểu số từ bảng kết quả kinh doanh.

Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ điền vào mục tiền mặt trong bảng cân đối kế toán và hoàn thiện mô hình 3 báo cáo của chúng ta.

Các bạn cũng đừng quên Subcribe kênh Youtbe cộng đồng kinh doanh Saga/ cũng như like fanpage Cộng đồng kinh doanh Saga/ của chúng tôi/ để nhận ngay thông tin /về những bài giảng hoàn toàn miễn phí khác

Hẹn gặp lại các bạn/ vào những buổi học sau”

► Watch all our Excel 101 videos/ Xem tất cả các Video Excel 101 của chúng tôi tại:

► Subscribe Here/ Đăng ký theo dõi tại đây:

========================================­­­­­­­========

FOLLOW US/ Xem thêm các bài viết khác tại:
Facebook:
Website:

FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER
* Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

1)This video has no negative impact on the original works
2)This video is also for teaching and inspirational purposes.
3)It is not transformative in nature.

Nguồn: https://hargabaru.net/

Xem thêm bài viết khác: https://hargabaru.net/tong-hop/

1 Comment

  • Có file excel không vậy?

    Kiến Minh
    Posted July 10, 2020

Leave a comment